Informacja w marketingu bezpośrednim jako klucz do skutecznej komunikacji między firmą i klientami, na przykładzie karkonoskiego biura kapitałowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział 1
1. Niematerialne zasoby organizacji

2. Analiza pojęcia „Informacja” …………15
2.1. Cechy informacji………… 15
2.2. Rodzaje informacji …………18
2.3 . Właściwości informacji………… 22
3. Systemy informacyjne…………. 23
3.1. System informacyjny w przedsiębiorstwie …………23
3.2. Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych………… 25
3.3. System informacyjny a system zarządzania………… 32
Podsumowanie………… 34


Rozdział 2
1. Podstawy marketingu

1.1. Pojęcie i geneza marketingu………… 35
1.2. Ewolucja i kierunek rozwoju marketingu …………39
1.3. Funkcje marketingu………… 48
2. Marketing bezpośredni………… 53
2.1. Pojęcie i istota marketingu bezpośredniego………… 53
2.2. Cechy i zasady marketingu bezpośredniego …………57
2.3. Podstawowe instrumenty i cele marketingu bezpośredniego………… 62
3. Nowe akcenty marketingu …………80
3.1. Klient jako stała wartość firmy………… 80
3.2. Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem………… 87
Podsumowanie …………93


Rozdział 3
1. Charakterystyka firmy KBK

2. Organizacja funkcji marketingowej w KBK …………104
3. Lokalizacja informacji w KBK………… 122
4. Badanie ankietowe, analiza i proponowane zmiany …………132
5. Wnioski końcowe …………155


Zakończenie………… 159
Netografia …………163
Spis rysunków………… 164
Spis tabel …………165
Spis wykresów …………166
Spis załączników………… 166

Oceń