Innowacyjne źródła energii odnawialnej na terenie gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział 1
Znaczenie innowacji w technologiach

1.1 Istota innowacji……….6
1.2 Właściwości i rodzaje innowacji……….10
1.3 Procesy innowacyjne……….14
1.4 Ograniczenia innowacyjności……….20

Rozdział 2
Innowacje w źródłach energii odnawialnej.

2.1 Charakterystyka innowacji w źródeł energii odnawialnej……….24
2.2 Innowacyjne źródła energii odnawialnej w Polsce……….35

Rozdział 3
Wykorzystywanie innowacyjnych źródeł energii odnawialnej w gminie XYZ

3.1 Charakterystyka odnawialnych źródeł energii w gminie XYZ……….39
3.2 Wyniki badań………..46
3.3 Wnioski……….55

Zakończenie……….57
Bibliografia……….58
Strony internetowe……….61
Spis tabel……….63
Spis rysunków……….63
Spis wykresów……….63
Załączniki……….63

Oceń