Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2

Rozdzial I.
instytucja wylaczenia

1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wylaczen. …..5
3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdzial II.
Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Wlasciwosc organów administracji. …..26
3. Pracownik organu administracji publicznej i jego udzial w postepowaniu administracyjnym. …..30
4. Samorzadowe Kolegium Odwolawcze jako organ wyzszego stopnia. …..32
5. Biegly sadowy jako podmiot wydajacy opinie w sprawie administracyjnej. …..38


Rozdzial III.
Szczególne przypadki wylaczen

1. Wyłączenie przedstawiciela samorządu lokalnego i jego bliskich. …..42
2. Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego. …..44


Zakończenie. …..49
Bibliografia……50

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>