Instytucje scigania karnego w Unii Europejskiej. 4.36/5 (45)


Wstęp

Rozdzial 1.
Europejski Urzad Policji

1.1. Podstawy prawne Europejskiego Urzędu Policji
1.2. Struktura wewnetrzna Europejskiego Urzędu Policji
1.3. Zakres działania Europejskiego Urzędu Policji

Rozdzial 2.
EUROJUST

2.1. Powstanie i dzialalnosc Eurojustu
2.2. Organy Eurojustu

Rozdzial 3.
Europejskie Kolegium Policyjne

3.1. Geneza i funkcjonowanie CEPOL-u
3.2. Organy CEPOL-u

Rozdzial 4.
Inne instytucje wspomagajace wspólprace sadowa i policyjna w sprawach karnych Unii Europejskiej

4.1. Europejska Siec Sadowa
4.2. OLAF

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis schematów

Oceń