Internacjonalizacja waluty kraju emerging market na przykładzie waluty Chin (Renminbi). Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

14 stycznia 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Teoretyczne aspekty i doświadczenia międzynarodowe w internacjonalizacji walut.

1.1.Teoretyczne aspekty internacjonalizacji waluty
1.2. Funkcje waluty międzynarodowej
1.2.1. Środek tezauryzacji
1.2.2. Środek płatniczy
1.2.3. Jednostka rozliczeniowa
1.3. Warunki kreacji waluty międzynarodowej
1.4. Korzyści i zagrożenia wynikające z posiadania waluty międzynarodowej
1.5. Doświadczenia gospodarki światowej z walutą międzynarodową na tle ewolucji Międzynarodowego Systemu Walutowego
1.5.1. System waluty złotej
1.5.2. System z Breton Woods
1.5.3. System wielodewizowy
1.6. Analiza wybranych przypadków walut o zasięgu międzynarodowym funkcjonujących w systemie wielodewizowym
1.6.1. Dolar
1.6.2. Euro
1.6.3. SDR
1.6.4. Funt Sterling
1.6.5. Jen Japoński

Rozdział II
Potencjał Chińskiej Republiki Ludowej do emitowania waluty międzynarodowej

2.1. Wzrost roli Chin w gospodarce światowej
2.1.1. Transformacja systemu
2.1.2. Polityka proeksportowa Chin
2.1.3. System po transformacji
2.2. Niedowartościowanie Renminbi
2.3. Problem rezerw walutowych Chin
2.4. Liberalizacja rachunku obrotów kapitałowych
2.5. Chińska polityka monetarna
2.5.1. Cele chińskiej polityki monetarnej
2.5.2. Przyszłość chińskiej polityki monetarnej: procesy i dominujące trendy

Rozdział III
Perspektywy, inicjatywy oraz zakres internacjonalizacji Renminbi

3.1. Perspektywy internacjonalizacji Renminbi
3.2. Kluczowe czynniki pozycji waluty na rynkach międzynarodowych
3.2.1.Czynniki globalne
3.3. Niestabilność systemu wielodewizowego, jako przyczyna internacjonalizacji walut krajów emerging market
3.4. Zakres międzynarodowego i regionalnego wykorzystania Renminbi
3.4.1. Internacjonalizacja na tle procesów integracyjnych w Azji
3.4.2. Rola rynków offshore
3.4.3. Hong Kong jako strategiczny rynek offshore
3.5. Wpływ procesu internacjonalizacji na gospodarkę Chin

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie