Internet a funkcjonowanie społeczne uczniów w wieku gimnazjalnym


Wstęp…………3

Rozdzial I
Wpływ internetu na uczniów w wieku gimnazjalnym-analiza teoretyczna.

1.1.Środki masowej komunikacji…………5
1.2.Pojecie i rozwój internetu…………9
1.3.Zagrozenia zwiazane z korzystaniem z sieci internetowej…………15
1.4.Charakterystyka wieku gimnazjalnego…………21
1.5.Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej…………25


Rozdzial II
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

2.1.Przedmiot i cel badan…………27
2.2.Problemy i hipotezy badawcze…………29
2.3.Zmienne i wskazniki…………32
2.4.Metody,narzedzia i techniki badawcze…………37
2.5.Charakterystyka obszaru badawczego i przebieg badania…………40


Rozdzial III
Internet a funkcjonowanie społeczne młodzieży w wieku gimnazjalnym w świetle badan wlasnych.

3.1.Dostep młodzieży do Internetu i stopien,w jakim wypelnia on jej czas wolny…………42
3.2.Tresci poszukiwane przez mlodziez gimnazjalna w Internecie oraz swiadomosci zagrozen zwiazanych z siezia internetowa…………46
3.3.Relacje laczace uczniów w wieku gimnazjalnym z ich srodowiskiem rodzinnym…………48
3.4.Sytuacja szkolna uczniów w wieku gimnazjalnym.53
3.5.Relacje laczace uczniów w wieku gimnazjalnym z ich srodowiskiem rówiesniczym…………57


Weryfikacja hipotez wlasnych…………62
Zakończenie…………65
Bibliografia…………67
Aneks…………70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>