Internetowe rachunki bankowe dla osób fizycznych w wybranych bankach


Wstęp

Rozdzial I
Rachunek bankowy jako produkt

1.1. Pojecie banku, rodzaje banków oraz ich zadania.
1.2. Pojecie produktu bankowego i jego rodzaje.
1.3. Definicja i rola rachunków bankowych.
1.4. Umowa rachunku bankowego i jej strony.
1.5. Rodzaje i charakterystyka rachunków bankowych.
1.6. Tajemnica rachunków bankowych.


Rozdzial II
Pojecie i istota internetowych rachunków bankowych dla osób fizycznych

2.1. Rodzaje i charakterystyka internetowych rachunków bankowych.
2.2. Kanały obslugi i zarzadzanie dostepem.
2.3. Nowoczesne funkcje i usługi wchodzace w zakres uzytkowania internetowego rachunku bankowego.
2.4. Zagrozenia wynikajace z posiadania rachunku bankowego
2.5. Bezpieczeństwo z tytułu posiadania internetowego rachunku bankowego.
2.6. Podsumowanie


Rozdzial III
Analiza ofert wybranych banków w zakresię bankowych rachunków internetowych

3.1. Zalozenia badania.
3.2. Porównanie ofert wedlug kryterium oprocentowania rachunku oszczednosciowego.
3.2.1. Metoda kapitalizacji odsetek na rachunku oszczednosciowym.
3.3. Porównanie ofert wedlug kryterium atrakcyjnosci dla klienta pod wzgledem oplat.
3.4. Porównanie ofert wedlug kryterium przejrzystosci i dostepnosci ofert.
3.5. Porównanie ofert pod wzgledem dodatkowych możliwości zwiazanych z prowadzeniem rachunku.
3.6. Porównanie ofert pod wzgledem opinii na temat banków.
3.7. Podsumowanie.


Zakończenie
Literatura
Wykaz tabelPoprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny

Pokrewne tytuły