Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej

1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8
2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11
3. Gospodarka finansowa gminy………. 14


Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy

1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28
2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35
3. Finansowani inwestycji gminy………. 40


Rozdzial III
Organizacja gminy XYZ

1. Charakterystyka Gminy XYZ………. 43
2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ………. 45
3. Misja Gminy XYZ (wedlug modelu Ashridge)………. 49
4. Strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy XYZ ……….54


Rozdzial IV
Inwestycje komunalne gminy XYZ

1. Budżet gminy w latach 2004 – 2008……….61
2. Projekty i zadania inwestycyjne w okresie 2004-2008 ………. 66
3. Analiza Gminy pod wzgledem misji i realizacji przedstawionych zadan……….76


Podsumowanie i wnioski koncowe………..79

Literatura……….82
Spis tabel……….84
Spis rysunków……….85

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>