Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe 4.67/5 (3)

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep ………. 5

Rozdzial I
Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe

1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7
1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13
1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17
1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17
1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19
1.3.3. Inwestorzy indywidualni ………. 21

Rozdzial II
Rynek inwestycji mieszkaniowych w Polsce

2.1. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce ………. 25
2.2. Podstawowe formy inwestowania na rynku mieszkaniowym w Polsce ………. 30
2.3. Zródla finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce ………. 35
2.4. Stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 38
2.5. Inicjatywy rzadowe wplywajace na rynek nieruchomosci mieszkaniowych ………. 45

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju rynku nieruchomosci w kontekscie inwestycyjnym

3.1. Warunki atrakcyjnosci polskiego rynku mieszkaniowego dla inwestorów ………. 49
3.2. Zmiany w metodach finansowania inwestycji na polskim rynku mieszkaniowym ………. 54
3.3. Ocena kierunków rozwoju polskiego rynku nieruchomosci mieszkaniowych z perspektywy inwestora ………. 57

Zakonczenie ………. 67
Bibliografia ………. 68
Spis tabel ………. 74
Spis rysunków ………. 75
Streszczenie………. 76

Oceń