Islam w swiadomosci społecznej na przykładzie opinii mieszkańców Sandomierza.


Wstęp………4

Rozdzial I
Wolnosc religijna – definicja i podstawy prawne

1.1. Wolnosc religijna w ujęciu historycznym……… 6
1.2. Wolnosc religijna jako element praw czlowieka ………10
1.3. Swoboda wyznania i kultu religijnego w prawodawstwie polskim……… 15
1.4. Wyznania i zwiazki religijne w Polsce – ogólna sytuacja ………19


Rozdzial II
Obraz islamu w percepcji społecznej w kontekscie stereotypów

2.1. Islam w ujęciu historycznym i teologicznym……… 22
2.2. Fundamentalizm islamski……… 25
2.3. Muzulmanie w Polsce i Europie ………29
2.4. Stosunek spoleczenstwa polskiego do muzulmanów – leki i stereotypy……… 32


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Charakterystyka badanego obszaru……… 36
3.2. Cel i przedmiot badan ………38
3.3. Problemy badawcze i hipotezy……… 40
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 42
3.5. Dobór próby i procesu badawczego ………44


Rozdzial IV
Wyniki badan ankietowych

4.1. Metryczka badanej populacji……… 46
4.2. Źródła wiedzy i jej zasób ankietowanych na temat islamu ………48
4.3. Stosunek ankietowanych do wyznawców islamu……… 54
4.4. Opinia badanych na temat zagrozenia ze strony islamu dla swiata zachodniego……… 66


Zakończenie ………69
Bibliografia ………72

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>