Istota, rozmiary i uwarunkowania przemocy rówiesniczej wśród wychowanków MOW w XYZ


Wstęp …………. 4

Rozdzial I.
Zjawisko przemocy rówiesniczej nieletnich w świetle wybranego pismiennictwa

1.1. Podstawowe pojecia, definicje i interpretacja …………. 6
1.2. Etiologia …………. 9
1.3. Rodzaje i objawy …………. 10
1.4. Konsekwencje …………. 15
1.5. Rozmiary …………. 18

Rozdzial II.
Mlodziezowe Osrodki Wychowawcze w literaturze przedmiotu

2.1. Historia Mlodziezowych Ośrodków Wychowawczych …………. 21
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania MOW …………. 23
2.3. Struktura organizacyjna MOW ………….26
2.4. Podstawy prawne umieszczania nieletnich w MOW …………. 30
2.5.Wychowawcy i ich rola w realizacji zadan MOW …………. 32

Rozdzial III.
Zalozenia i organizacja badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badania …………. 36
3.2. Problemy i hipotezy badawcze …………. 37
3.3. Metoda, technika oraz narzedzia badawcze …………. 39
3.4. Teren i organizacja badan ………….41
3.5. Charakterystyka osób badanej populacji …………. 43
3.5.1. Wychowankowie …………. 43
3.5.2. Wychowawcy ………….48

Rozdzial IV.
Istota, rozmiary i uwarunkowania przemocy rówiesniczej wśród wychowanków MOW w Lidzbarku Warminskim

4.1. Opinia wychowanków ………….53
4.1.1. Sytuacja wychowawcza w rodzinie pochodzenia wychowanków …………. 53
4.1.2. Sytuacja szkolna wychowanków przed umieszczeniem w MOW …………. 54
4.1.3. Obecnosc patologii społecznych wśród wychowanków przed przyjeciem do MOW …………. 58
4.1.4. Przyczyny trafienia wychowanków do MOW …………. 60
4.1.5. Obecnosc zachowan agresywnych wśród wychowanków w MOW …………. 61
4.1.6. Kontakt z zachowaniami agresywnymi innych wychowanków oraz reakcje na te zachowania…………. 62
4.1.7. Kontakt z przemoca rówiesnicza w MOW …………. 64
4.2. Opinia wychowawców …………. 65
4.2.1. Sytuacja wychowawcza i socjokulturowa wychowanków …………. 65
4.2.2. Sytuacja szkolna wychowanków przed przyjeciem do MOW …………. 72
4.2.3. Patologie społeczne wśród wychowanków przed przyjeciem do MOW ………….75
4.2.4. Przyczyny trafienia do MOW …………. 76
4.2.5. Zachowania agresywne wychowanków w MOW …………. 77
4.2.6. Kontakt wychowanków z przemoca w MOW …………. 78

Zakończenie …………. 80
Bibliografia ………….86
Wykaz tabel i diagramów …………. 90
Aneks ………….92


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>