Istota zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

7 grudnia 2021 0 Przez administrator1. Wstęp………2

2. Charakterystyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
2.1 Pojęcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa…….. 5
2.2 Cele zrównoważonego rozwoju rolnictwa ……..7
2.3 Zalety zrównoważonego rozwoju rolnictwa…….. 11
2.4 Wady zrównoważonego rozwoju rolnictwa ……..12

3. Rola zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach wiejskich……… 14

4. Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej…….. 17

5. Zrównoważony rozwój w Polsce……… 19

6. Wyniki badań…….. 21

Podsumowanie i wnioski ……..27
Spis tabel, rysunków i wykresów ……..30
Bibliografia ……..31