Jakość informacji na stronach internetowych polskich uniwersytetów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp ……… 4

Rozdział 1
Definiowanie jakości oraz specyfika jakości witryn WWW w tym witryn uczelni wyższych

1.1 Definicje jakości i jej rodzaje ……… 6
1.2 Specyfika jakości stron internetowych w sieci WWW ……… 12
1.3 Serwis internetowy uczelni – specyfika i zadania ……… 14

Rozdział 2
Jakość informacji oraz jej modele, metody oceny jakości informacji

2.1 Definicje informacji i jakości informacji……… 16
2.2 Cechy jakości informacji ……… 19
2.3 Modele jakości informacji ……… 20
2.4 Metody i narzędzia oceny informacji na stronach WWW ……… 22

Rozdział 3
Przeprowadzenie oceny jakości informacji na stronach internetowych polskich uniwersytetów

3.1 Specyfika i kryteria oceny jakości informacji na stronach internetowych polskich uczelni wyższych ……… 29
3.2 Syntetyczna miara oceny jakości informacji ……… 33
3.3 Wyniki badania ……… 35

Zakończenie ……… 52
Streszczenie pracy ……… 53
Bibliografia ……… 54
Spis tabel i rysunków ……… 57

Oceń