Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ


Cel pracy……… 9
Wstęp……… 11

Rozdzial 1.
Szczecin-informacje ogólne

1.1. Srodowisko naturalne……… 14
1.2. Klimat ………15

Rozdzial 2.
Zanieczyszczenia powietrza

2.1. Co to jest zanieczyszczenie? ………17
2.2. Źródła zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ………20
2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczen powietrza……… 21
2.2.2. Zanieczyszczenia przemyslowe ………22
2.2.3. Zanieczyszczenia powodowane przez srodki transportu ………24
2.2.3.1. Najwazniejsze zanieczyszczenia powietrza, ich pochodzenie oraz wpływ na organizmy zywe ………31
2.2.3.2. Skutki zanieczyszczen powietrza……… 35

Rozdzial 3.
Przedstawienie wyników

3.1. Stacje pomiarowe………38
3.2. Normy zanieczyszczen powietrza………43
3.3. Wyniki przeprowadzonych badan……… 45

Rozdzial 4.

Analiza wyników

4.1. Analiza danych dla SO2……… 66
4.2. Analiza danych dotyczacych NOx ………68
4.3. Analiza danych dla O3 ………71
4.4. Analiza danych dla pylu zawieszonego ………73
4.5. Analiza danych dla weglowodorów ………75

Rozdzial 5.
Ocena jakosci powietrza w aglomeracji XYZ

Wnioski ………89
Spis literatury ………91
Streszczenie
Spis tresci
Spis rysunków
Spis tablic
Spis zalaczników


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>