Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej 4.2/5 (20)

2 marca 2019 0 Przez administratorWstęp

Rozdział I
Uwarunkowania i przyczyny występowania zachowania nieśmiałego u dzieci

1.1. Pojęcie ‘nieśmiałość’
1.2. ‘Nieśmiałość’ w świetle badań
1.3. Nieśmiałość a zakłopotanie
1.4. Przyczyny nieśmiałości
1.5. Funkcjonowanie osób nieśmiałych
1.6. Wpływ samooceny na zachowanie nieśmiałe
1.7. Walka z nieśmiałością i sposoby przezwyciężania jej
1.8. Relacje społeczne osób nieśmiałych
1.9. Nieśmiałość a edukacja


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Organizacja i teren badań


Rozdział III
Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej- w świetle badań własnych

3.1. Analiza indywidualnych przypadków dzieci:
Filip
Weronika
Jakub
Magdalena
Adam
Julia
Jakub
3.2. Zaobserwowane reakcje badanych dzieci
3.3. Odpowiedzi na pytania badawcze


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Oceń