Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych na przykładzie XXX 5/5 (10)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I
Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej

1.1. Charakterystyka polityki regionalnej………..7
1.2. Zasady polityki regionalnej………..14
1.3. Instrumenty polityki regionalnej………..19
1.4. Cele polityki regionalnej………..24
1.5. Nowa perspektywa………..30


Rozdział II
Fundusze strukturalne oraz programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski w okresie programowania

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz Fundusz Spójności dla Polski ………..33
2.1.1. Europejski Fundusz Społeczny………..35
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………..37
2.1.3. Fundusz Spójności………..39
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski ………..41
2.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki………..43
2.2.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko………..45
2.2.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka………..46
2.2.4. Program Operacyjny Pomoc Techniczna………..47
2.2.5. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej………..48
2.2.6. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej………..50
2.2.7. 16 programów regionalnych- Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego………..51
2.2.8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich………..55
2.3. Środki w budżecie Unii Europejskiej………..56
2.4. Nowa perspektywa ………..58


Rozdział III
XXX jako beneficjent środków unijnych

3.1. Charakterystyka jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
3.2. Charakterystyka gminy………..65
3.3. XXX jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.70
3.4. Budżet gminy ………..72
3.5. Procedura pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez XXX………..76


Zakończenie………..86
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto