Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.Wstęp

Rozdzial 1.
Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie

1.1. Jezyk w komunikacji
1.2. Modele komunikacji
1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona
1.2.2 Model komunikacji Lasswella
1.2.3 Model dwutorowy
1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera
1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym
1.4. Konkubinat a malzenstwo


Rozdzial 2.
Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych

2.1. Pojecie konfliktu i jego klasyfikacja
2.2. Zaklócenia w komunikacji
2.2.1 Konflikt malzenski jako efekt zaklócen w komunikacji
2.3. Odmienne sposoby komunikacji pomiedzy dwiema plciami
2.3.1. Konflikty w malzenstwie w kontekscie komunikacji werbalnej
2.4. Poszczególne stadia konfliktu na przykładzie komunikacji w malzenstwie


Rozdzial 3.
Metodologia badan

3.1. Cele badan
3.2. Problemy badawcze
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Zmienne badawcze
3.5. Metoda i technika badan
3.6. Organizacja i przebieg badan
3.6.1. Charakterystyka badanych par


Rozdzial 4.
Prezentacja i analiza wyników badan

4.1. Ocena komunikacji w malzenstwie w kontekscie stazu malzenskiego
4.2. Sposoby rozwiazywania konfliktów w zwiazku
4.3. Odrebne punkty widzenia obojga malzonków w kontekscie przykladowych sytuacji


Zakończenie
Bibliografia
Wytyczne do Rozmowy z Badanymi


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>