Kandydaci na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015 roku. Autoprezentacja kandydatów na oficjalnych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych a wizerunki w tygodnikach opinii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp ………..8

Rozdział 1
Marketing polityczny w ujęciu teoretycznym

1.1 Kampanie polityczne w mediach ………..15
1.2 Public relations w teorii czyli o kształtowaniu wizerunku ………..20


Rozdział 2
Autoprezentacja kandydatów na urząd prezydenta na przykładzie kampanii wyborczej z 2015 roku

2.1 Prezentacja kandydatów i ich programów wyborczych ………..25
1. Andrzej Duda ………..25
2. Program wyborczy Andrzeja Dudy ………..26
3. Bronisław Komorowski ………..27
4. Program wyborczy Bronisława Komorowskiego……….. 28
5. Janusz Korwin-Mikke……….. 29
6. Program wyborczy Janusza Korwin-Mikkego ………..30
7. Paweł Kukiz……….. 31
8. Program wyborczy Pawła Kukiza ………..32
9. Magdalena Ogórek……….. 33
10. Program wyborczy Magdaleny Ogórek……….. 33
2.2 Kampania wyborcza na portalu społecznościowym Facebook……….. 35
1. Andrzej Duda ………..35
2. Bronisław Komorowski……….. 37
3. Janusz Korwin-Mikke……….. 39
4. Paweł Kukiz ………..40
5. Magdalena Ogórek……….. 41
2.3 Spoty wyborcze kandydatów ………..42
1. Andrzej Duda……….. 43
2. Bronisław Komorowski……….. 44
3. Janusz Korwin-Mikke ………..45
4. Paweł Kukiz ………..46
5. Magdalena Ogórek……….. 46


Rozdział 3
Kandydaci oczami prasy

3.1 Ocena kandydatów przez dziennikarzy tygodnika „Newsweek”……….. 48
3.2 Analiza artykułów tygodników „Polityka” i „Wprost” ………..52
3.3 Kandydaci w oczach dziennikarzy tygodnika „Do Rzeczy”……….. 58


Podsumowanie ………..62
Bibliografia ………..66

Oceń