Kariery dzieci bylych pracowników panstwowych gospodarstw rolnych


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka biedy i ubóstwa w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecia oraz sposoby wyjasniania biedy i ubóstwa
1.2. Rodzaje ubóstwa
1.3. Miary ubóstwa
1.4. Typy biedy
1.5. Przyczyny biedy
1.6. Skutki ubóstwa
1.7. Marginalizacja, wykluczenie społeczne oraz underclass
1.8. Ubóstwo na tle globalnym
1.8.1. Ubóstwo w swiecie
1.8.2. Ubóstwo w Unii Europejskiej
1.8.3. Ubóstwo w Polsce


Rozdzial II
Ubóstwo mlodziezy
2.1. Cechy spoleczno-demograficzne a zagrozenie zyciem w biedzie

2.2. Ubóstwo mlodziezy
2.3. Uboga mlodziez wiejska
2.4. Mlodziez z bylych PGR-ów
2.4.1. Ocena czasów funkcjonowania PGR-ów
2.4.2. Aspiracje zyciowe mlodziezy
2.4.2.1. Aspiracje rodzinne
2.4.2.2. Aspiracje i bariery edukacyjne
2.4.2.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
2.4.2.3. Aspiracje zawodowe
2.4.2.3.1. Kariera zawodowa młodych kudzi z osiedli popegeerowskich
2.4.2.3.2. Problem bezrobocia jako glówna przyczyna ubóstwa młodzieży z dawnych PGR-ów
2.4.2.3.3 Strategie radzenia sobie z bezrobociem i bieda
2.4.2.4. Dziedziczenie biedy czy samodzielnosc młodzieży popegeerowskiej


Rozdzial III.
Koncepcja badawcza.

1. Przedmiot badan.
2. Cel badan.
3. Problematyka badawcza.
4. Operacjonalizacja pojec.
5. Techniki zastosowane w badaniach.
6. Dobór próby, teren badan.


Rozdzial IV (empiryczny).
Analiza wywiadów swobodnych przeprowadzonych z dziecmi pracowników bylego PGR-u.

4.1. Ogólna charakterystyka respondentów.
4.2. Kariera edukacyjna respondentów.
4.3 Kariera zawodowa badanych.
4.4. Kariera rodzinna respondentów.
4.5. Sytuacja materialna respondentów.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis wykresów.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>