Kary i nagrody stosowane przez rodziców w opinii dzieci w klasach I-III


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Okreslenie pojecia nagrody i kary w świetle teorii naukowych.

1.1. Rodzaje nagród i kar………..9
1.2. Zasady skutecznego nagradzania i karania………..18
1.3. Formy nagradzania i karania oraz ich rola w wychowaniu………..25

Rozdzial 2.
Metodologia badan.

2.1. Przedmiot i cel badan ………..29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..31
2.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33

Rozdzial 3.
Kary i nagrody stosowane przez opiekunów wobec dzieci w klasach I- III w świetle badan wlasnych.

3.1 Nagrody stosowane przez rodziców w opinii dzieci w klasach I-III na przykładzie Szkoly Podstawowej nr 48 w Czestochowie………..41
3.2 Kary stosowane przez rodziców w opinii dzieci w klasach I-III na przykładzie Szkoly Podstawowej nr 48 w Czestochowie………..42
3.3 Podsumowanie przeprowadzonych badan………..45

Zakończenie………..49
Bibliografia………..50
Wykaz tabel ………..51


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>