Kierunki rozwoju a wyniki ekonomiczne i sytuacja finansowa firmy XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota i możliwości informacyjne analiz sporzadanych w przedsiębiorstwie

1.1. Analiza finansowo – ekonomiczna integralna czescia rachunkowosci ………5
1.2. Istota i zakres analizy finansowo- ekonomicznej w przedsiębiorstwie ………10
1.3. Rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie ………15
1.4. Charakterystyka metod i analizy finansowej ………19
1.5. Kierunki analizy finansowej ………27

Rozdzial II.
Rodzaje zadluzen jednostek gospodarczych

2.1. Krótkoterminowe źródła finansowania aktywów obrotowych ………31
2.2. Zadluzenie jednostek gospodarczych w formie kredytów i pozyczek dlugoterminowych ………41
2.3. Pozyskanie kapitału obcego w postaci emisji papierów wartosciowych……… 46
2.4. Specyfikacja operacji leasingowych w warunkach polskich ………52

Rozdzial II.
Metody analizy finansowej przedsiebiorstw

3.1. Wstępna analiza sprawozdan finansowych ………60
3.2. Zalozenia wskaznikowej oceny wedlug Du Ponta………71
3.3. Metody przewidywania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………76

Rozdzial IV.
Rozwój i wyniki ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Charakterystyka jednostki gospodarczej XYZ i jej działalności ………82
4.1.1. Statut Przedsiębiorstwa……… 82
4.1.2. Schemat organizacyjny Spólki ………84
4.1.3. Organizacja marketingu w Spólce ………88
4.1.4. Wielkosc i struktura sprzedaży ………90
4.1.5. Wielkosc i struktura zatrudnienia w Spólce……… 91
4.2. Ocena wyników ekonomicznych i sytuacji finansowej Spólki ………93
4.2.1. Wstępna analiza bilansu XYZ ………93
4.2.2. Analiza rachunku wyników Przedsiębiorstwa XYZ ………100
4.2.3. Wielkosc i struktura kosztów……… 105
4.2.4. Analiza plynnosci finansowej Przedsiębiorstwa XYZ ………108
4.2.5. Ocena zmian stopnia zadłużenia Przedsiębiorstwa………111
4.2.6. Analiza wykorzystania majatku Spólki ………113
4.2.7. Analiza rentownosci Przedsiębiorstwa XYZ ………117
4.2.8. Model analizy wskaznikowej Du Ponta ………118
4.2.9. Ocena rynkowej wartosci akcji i kapitału Spólki ………122

Podsumowanie ………124
Spis literatury……… 125
Spis tablic………127
Spis rysunków………128

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)