Kobiety w polskiej formacji policyjnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział 1
Policja- instytucja zapewniająca bezpieczeństwo i porządek publiczny

1.1 Bezpieczeństwo obywateli jako zadanie publiczne………5
1.2 Model Policji Państwowej w okresie II RP………11
1.3 Model Milicji Obywatelskiej………15
1.4 Model policji w III RP………17


Rozdział 2
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa

2.1 Koncepcja powstania grup dyspozycyjnych………24
2.2 Partycypacja kobiet w strukturach dyspozycyjnych służb mundurowych………30
2.3 Specyfika procesu zarządzania w służbach mundurowych ………34
2.4 Sytuacja i pozycja kobiet w grupach dyspozycyjnych na przykładzie Policji………39


Rozdział 3
Wizerunek kobiety- policjanta

3.1 Obecność kobiet w obszarze bezpieczeństwa na przestrzeni lat………44
3.2 Wyzwania w zakresie służby policjantek w Polsce………50
3.3 Stereotyp kobiety policjanta………55
3.4 Korzyści ze zwiększenia liczby policjantek………60


Rozdział 4
Kobiety w Policji- wybrane rozwiązania krajowe i międzynarodowe

4.1 Rozwiązania krajowe………65
4.2 Rekrutacja………70
4.3 Edukacja antydyskryminacyjna………72
4.4 Rozwiązania międzynarodowe………76


Zakończenie………78
Bibliografia………80

Oceń