Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Spis tresci

Wstęp……..3

Rozdzial I
Integracja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

1.1. Rys historyczny nadzoru rynku finansowego……..5
1.2. Budowa zintegrowanego systemu nadzoru finansowego……..7


Rozdzial II
Komisja Nadzoru Finansowego.

2.1. Powstanie KNF……..13
2.2. Sklad KNF…….13
2.3. Zadania KNF…….13
2.4. Zakres nadzoru KNF…….14

Rozdzial III
Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego.

3.1. Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego…….16
3.1.1. Pion Nadzoru Rynku Kapitalowego (PNK)……..17
3.1.2. Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego……..21
3.1.3. Pion Nadzoru Emerytalnego (PNE)……..24
3.1.4. Pion Nadzoru Bankowego (PNB)……..29
3.1.5. Pion Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki Miedzysektorowej
3.1.6. Pion Organizacyjny (POR)……..42
3.1.7. Gabinet Komisji (GKO)……..45
3.1.8. Pion Prawno-Legislacyjny (PPL)……..45

Rozdzial IV
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego.

4.1. Podmioty nadzorowane przez KNF…….49
4.2. Narzedzia kontroli bedace w posiadaniu KNF……..49
4.3. Wspólpraca miedzynarodowa KNF…….51
4.4. Inne elementy działania KNF……..54

Zakończenie……..56
Bibliografia…….58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>