Kompleksowa analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Prezentacja badanego podmiotu

1.1. La Lorraine Polska Sp. z o.o.
1.2. Analiza SWOT
1.3. Analiza otoczenia firmy

Rozdzial 2.
Analiza sprawozdan finansowych

2.1. Analiza rachunku zysków i strat
2.1.1. Analiza pozioma rachunku zysków i strat
2.1.2. Analiza struktury przychodów i kosztów
2.1.3. Analiza struktury wyniku finansowego
2.2. Analiza struktury i dynamiki bilansu
2.2.1. Analiza pozioma aktywów
2.2.2. Analiza pionowa aktywów
2.2.3. Analiza pozioma pasywów
2.2.4. Analiza pionowa pasywów

Rozdzial 3.
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych

3.1. Wskazniki rentownosci
3.2. Wskazniki plynnosci
3.3. Wskazniki oceny obrotowosci (sprawnosci)
3.4. Wskazniki struktury finansowania
3.5. Wskazniki rynku kapitalowego
3.6. Model DuPonta

Rozdzial 4.
Szacowanie prawdopodobienstwa upadlosci przedsiębiorstwa.

Bibliografia