Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych


Wstęp………1

Roadzial I.
Istota marketingu ………2

1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3
1.2. Promocja -system komunikacji………8
1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13
1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15
1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17
1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19
1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19
1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21
1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23
1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24
1.5.5.Ustalenie calkowitego budżetu promocyjnego………24
1.5.6.Zarządzanie i koordynowanie calosciowym procesem komunikacji marketingowej………26


Rozdzial II.
Elementy promocji………28

2.1.Reklama………28
2.1.1. Role jakie pelni reklama………29
2.1.2. Rodzaje i formy reklamy………30
2.1.3. Nowe formy reklamy………31
2.1.4. Środki reklamy………33
2.1.5. Metody reklamowe………34
2.1.6. Projektowanie skutecznych kampanii reklamowych………36
2.1.7. Ustalanie celów reklamy………37
2.1.8. Ustalanie wysokosci budżetu reklamowego………38
2.1.9. Tresc przekazu reklamowego………39
2.1.10. Kryteria wyboru środków reklamy………41
2.1.11.Ocena efektywnosci reklamy………43
2.1.12. Slogan – nieodzowny element reklamy………45
2.2. Promocja Sprzedazy (uzupelniajaca)………47
2.3. Sprzedaz osobista………51
2.4. Public relations………56
2.4.1. Funkcje public relations………57
2.4.2. Planowanie public relations………59
2.4.3. Narzedzia public relations………60


Rozdzial III.
Działalność promocujna firm samochodowych na podatawie dealerów lódzkich w segmencie samochodów dostawczych………64

3.1 Opis rynku samochodowego………64
3.2 Rynek samochodów dostawczych………65
3.3. Toyota – AMX s.c. autoryzowany dealer………69
3.3.1 Przedstawienie samochodów dostawczych Toyoty………70
3.3.2 Działania promocyjne w przypadku samochodów dostawczych Toyoty………71
3.4. Jaszpol s.c. Koncesjoner Renault………74
3.4.1 Prezentacja pojazdów dostawczych firmy Renault 76
3.4.2. Działalność promocyjna w przypadku samochodów dostawczych Renault………76
3.5. Duris Jedrasik autoryzowany dealer Daewoo………80
3.5.1. Prezentacja samochodów dostawczych Daewoo 81
3.5.2. Działalność promocyjna w przypadku samochodów dostawczych Daewoo………81
3.6. AP GARAGE – autoryzowany dealer Citroen, Peugeot………84
3.6.1. Prezentacja samochodów dostawczych Peugeot………85
3.6.2. Działania promocyjne w przypadku samochodów dostawczych Peugeot’a i Citroen’a………86

Zakończenie………89

Biblografia………90

Spis tabel………91

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>