Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX


Wstęp………2

Rozdział I.
1. Kultura organizacyjna………4

1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4
1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13
1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20
1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23
1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23
1.4.2. Otoczenie organizacji………28


Rozdział II.
2. Charakterystyka firmy XYZ………31

2.1. Rys historyczny XYZ 31
2.2. Struktura organizacyjna………38
2.3. Przedmiot działalności………45
2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49


Rozdział III.
3. Komunikacja firmy XYZ………54

3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54
3.2. Komunikacja wśród pracowników firmy………58
3.3. Komunikacja firmy z otoczeniem………62


Zakończenie………70
Bibliografia………72
Spis tabel i rysunków………74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>