Komunikacja urzadzen na niewielka odleglosc na przykładzie technologii &211; Bluetooth i IrDA


Wstęp………..4

Rozdzial I
Sieci komputerowe jako istota technologii mobilnej i bezprzewodowej………..5

1.1. Pojecie i charakterystyka sieci komputerowych
1.2. Rodzaje sieci: podzial na odmiany, topologie
1.3. Model OSI, jako podstawowy model sieci komputerowej


Rozdzial II
IrDA – komunikacja za pomoca skupionej wiazki swiatla podczerwonego………..25

1.1. Charakterystyka technologii IrDA
1.2. Specyfikacja IrDA – jako stos protokolów


Rozdzial III
Bluetooth – komunikacja za pomoca pasma zakresów komunikacji radiowej………..39

1.1. Charakterystyka i geneza technologii Bluetooth
1.2. Stos protokolów Bluetooth jako grupy protokolów transportowych, posredniczacych, aplikacji


Rozdzial IV
Porównanie technologii Bluetooth i IrDA………..56

1.1. Charakterystyka technologii IrDA
1.2. Charakterystyka technologii Bluetooth
1.3. Teoretyczne porównanie technologii IrDA i Bluetooth
1.4. Praktyczne porównanie technologii IrDA i Bluetooth

Bibliografia…….72
Pozycje zwarte (ksiazki)
Źródła internetowe
Spis tabel
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>