Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej

Wstęp

Rozdzial 1
Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu

1.1. Definicja i struktura biznes planu


Rozdzial 2
Specyfikacja Malej firmy

Rozdzial 3
Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu firmy
3.3. Plan marketingowy
3.4. Plan organizacyjny
3.4.1. Pracownicy
3.4.2. Dostawcy
3.4.3. Ksiegowosc
3.5. Harmonogram realizacji przedsiewziecia
3.6. Opis i analiza rynków zbytu, klientów i konkurentów
3.7. Prezentacja nowego przedsiewziecia z jego gruntownym uzasadnieniem, próba okreslenia miejsca na rynku, wadami i zaletami itp.
3.8. Plan finansowy
3.9. Analiza wrazliwosci


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>