Koncepcja Marii Montessori jako przyklad przedszkola w obszarze dzialan edukacyjnych na przykładzie Przedszkola Przystan Odkrywców


Wstęp

Rozdzial 1
Pedagogika Marii Montessori

1.1. Biografia Marii Montessori
1.2. Poglady antropologiczne w wychowaniu Marii Montessori
1.3. Dziecko jako istota psychiczno-duchowa
1.4. Okresy w rozwoju dziecka
1.5. Edukacja przedszkolna w koncepcji Marii Montessori


Rozdzial 2
Przedszkole prywatne w systemie oswiaty w Polsce

2.1. Wychowanie przedszkolne
2.2. Siec przedszkolna i formy wychowania przedszkolnego
2.3. Realizacja obowiazku rocznego przygotowania przedszkolnego
2.4. Niesamorządowe formy wychowania przedszkolnego


Rozdzial 3
Koncepcja badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cel badan
3.2 Glówny i szczególowe problemy badawcze
3.3 Zmienne, wskazniki i hipotezy badawcze
3.4 Metoda i technika badan
3.5 Teren badan i zasady doboru próby badawczej


Rozdzial 4
Wyniki badan wlasnych

4.1. Charakterystyka badane grupy
4.2. Analiza badan wlasnych
4.3. Zaleznosci


Podsumowanie
Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>