Koncepcja systemu tlocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4.


1. Wstęp
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Zakres opracowania…………. 5
1.3 Podstawa opracowania…………. 5

2. Opis projektu
2.1 Ogólna charakterystyka miasta
2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego………….. 7
2.3 Opis systemu kanalizacji tlocznej………….. 8
2.3.1 Wewnetrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem ………….9
2.3.2 Urzadzenie zbiornikowo – tloczne…………. 9
2.3.3 Cisnieniowe przylacze domowe…………. 11
2.3.4 Rurociag zbiorczy ………….11
2.3.5 Pneumatyczna stacja pluczaca…………. 12
2.4 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo-gospodarczych i przemyslowych…………. 13
2.5 Trasowanie sieci kanalizacji tlocznej…………. 14

3. Opis metody wymiarowania systemu usuwania scieków wg niemieckiej normy ATV A-116 P [2].
3.1 Obliczanie odplywu scieków…………. 15
3.2 Dobór srednic przewodów tlocznych…………. 16
3.2 Obliczanie wysokosci cisnienia w sieci………….16
3.3 Obliczanie pneumatycznej stacji pluczacej ………….19

4. Opracowanie prognozy zapotrzebowania na wode i odplywu scieków bytowo-gospodarczych i przemyslowych
4.1 Obliczenie zapotrzebowania na wode ………….21
4.1.1 Dane do obliczen zapotrzebowania na wode ………….21
4.1.2 Obliczenie zapotrzebowania na wode do celów gospodarczych i przemyslowych…………. 22
4.1.3 Godzinowe zapotrzebowanie na wode w dobie o maksymalnym zużyciu ………….23
4.2 Obliczenie odplywu scieków bytowo-gospodarczych i przemyslowych z miasta KA-4…………. 25
4.2.1 Odplyw scieków bytowo gospodarczych i przemyslowych ………….25
4.2.2 Obliczenia godzinowego rozkladu odplywu scieków w dobie maksymalnej…………. 26
4.3 Obliczenie maksymalnego odplywu scieków w sieci wg niemieckiej normy ATV- A116 P [2] ………….28

5. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej
5.1 Dane wyjsciowe…………. 29
5.2 Opis sposobu przeprowadzania obliczen hydraulicznych sieci………….31
5.3 Zestawienie wyników obliczen hydraulicznych sieci kanalizacji tlocznej ………….33
5.3.1 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 1, podwariantu a ………….34
5.3.2 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 1, podwariantu b ………….35
5.3.3 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 1, podwariantu c ………….36
5.3.4 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 1, podwariantu d ………….37
5.3.5 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 1, podwariantu e ………….38
5.3.6 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 2, podwariantu a ………….39
5.3.7 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 2, podwariantu b ………….40
5.3.8 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 2, podwariantu c ………….41
5.3.9 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 2, podwariantu d ………….42
5.3.10 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 2, podwariantu e ………….43
5.3.11 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 3, podwariantu a ………….44
5.3.12 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 3, podwariantu b ………….45
5.3.13 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 3, podwariantu c ………….46
5.3.14 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 3, podwariantu d ………….47
5.3.15 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 3, podwariantu e ………….48
5.3.16 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 4, podwariantu a ………….49
5.3.17 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 4, podwariantu b ………….50
5.3.18 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 4, podwariantu c ………….51
5.3.19 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 4, podwariantu d…………. 52
5.3.20 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas przeplywu scieków dla wariantu 4, podwariantu e ………….53
5.4 Zestawienie maksymalnych wysokosci cisnienia w wezlach obliczeniowych sieci…………. 54

6. Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas plukania
6.1 Opis sposobu obliczen sieci kanalizacji tloczonej podczas plukania sprezonym powietrzem ………….56
6.2 Zestawienie obliczen hydraulicznych plukania sieci ………….58
6.2.1 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas plukania dla wariantu 1 ………….59
6.2.2 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas plukania dla wariantu 2 ………….60
6.2.3 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas plukania dla wariantu 3 ………….61
6.2.4 Obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tlocznej podczas plukania dla wariantu 4 ………….62
6.3 Zestawienie maksymalnych wysokosci cisnienia w wezlach obliczeniowych sieci podczas plukania ………….63
6.4 Obliczenie pojemnosci zbiornika sprezonego powietrza w Pneumatycznej Stacji Pluczacej ………….64

7. Obliczenia hydrauliczne wybranej przydomowej pompowni scieków
7.1 Lokalizacja pompowni i jej ogólna charakterystyka ………….67
7.2 Ogólny schemat pompowni scieków ………….68
7.3 Obliczenia wydajnosci pompowni P36 ………….69
7.4 Obliczenia objetosci i wysokosci uzytecznej zbiornika pompowni P36 ………….71
7.5 Obliczenia wymaganej wysokosci podnoszenia…………. 72
7.5.1 Straty cisnienia ………….73
7.5.1.1 Liniowe straty cisnienia ………….73
7.5.1.2 Miejscowe straty cisnienia…………. 75
7.5.1.3 Calkowita strata cisnienia ………….76
7.5.2 Calkowita wymagana wysokość podnoszenia pompy…………. 76
7.6 Dobór pompy w pompowni P36…………. 76

8. Opis techniczny
8.1 Dane wyjsciowe do zaprojektowania sieci kanalizacji tlocznej………….. 78
8.2 Przylacza grawitacyjne i studzienki polaczeniowe…………. 78
8.3 Urzadzenia zbiornikowo – tloczne wraz z przylaczami tlocznymi………….. 80
8.3.1 Urzadzenia zbiornikowo – tloczne ………….80
8.3.2 Opis techniczny pompowni scieków P36…………. 81
8.3.3 Przylacza tloczn………….e 83
8.4 Przewody tloczne magistralne ………….84
8.5 Pneumatyczna stacja pluczaca ………….85

9. Literatura
10. Spis tabel ………….89
11. Spis rysunków ………….91
12. Spis zalaczników…………. 93


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>