Konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy modelu wojny hybrydowej – wnioski dla Rzeczypospolitej Polskiej

7 grudnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp …………5

Rozdział I
Pojęcia i definicje

1.1 Wojna i konflikt zbrojny………… 6
1.2 Wojna hybrydowa w ujęciu teoretycznym………… 7
1.3 Pozostałe definicje………… 18


Rozdział II
Istota wojny hybrydowej – kontekst Ukrainy

2.1 Geneza wojny hybrydowej………… 23
2.2 Konflikt rosyjsko-ukraiński jako wojna hybrydowa………… 26
2.3 Wnioski Ukrainy …………32


Rozdział III
Konflikt rosyjsko-ukraiński – kontekst Rzeczypospolitej Polskiej

3.1 Przykłady działań hybrydowych na obszarze RP………… 37
3.2 Wnioski dla Rzeczypospolitej Polskiej …………48


Zakończenie ………..59
Bibliografia………… 61
Strony internetowe: …………63
Spis dokumentów …………64
Spis rysunków …………64
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim………… 65
Streszczenie………… 66