Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wstęp………..3

Rozdział I.
Konflikt jako zjawisko społeczne
1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13

Rozdział II.
metody likwidowania konfliktów
2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22

Rozdział III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania
3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31

Rozdział IV.
Część badawcza pracy
4.1. Cel i zakres badań własnych……….. 34
4.2. Narzędzia badawcze ………..35
4.3. Wyniki badań własnych ………..35
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań……….. 46
4.5. Porównanie badań własnych z teorią naukową……….. 47

Bibliografia ……….. 49
Spis tabel i rysunków ………..50
Załącznik ……….. 51
Ankieta ………..51