Konflikty wewnątrz-organizacyjne oraz konstruktywne sposoby ich rozwiązywania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Problematyka konfliktów w literaturze przedmiotu

1.1. Istota i definicje konfliktów………. 5
1.2. Znaczenie i rodzaj konfliktów występujących w miejscu zatrudnienia………. 8
1.3. Przyczyny i źródła konfliktów wewnątrz organizacji ……….12
1.4. Skutki występowania konfliktów w organizacji ……….17

Rozdział 2
Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych

2.1. Tradycyjne metody i techniki rozwiązywania konfliktów ……….21
2.2. Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania konfliktów ……….28

Rozdział 3
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w przedsiębiorstwie xyz – wyniki badań własnych

3.1. Metodologia badań własnych………. 34
3.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa ……….40
3.3. Wyniki badania własnego………. 43
3.4. Wnioski z analizy badania własnego………. 50

Podsumowanie ……….53
Bibliografia ……….55
Wykaz tabel i rysunków ……….59
Aneks ……….61

Oceń