Konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw na przykładzie firmy cukierniczej XYZ.Wstęp

Rozdzial 1.
Wpływ wzrostu konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw na ich zdolnosci adaptacyjne

1.1. Pojecie konkurencyjnosci w literaturze przedmiotu
1.2. Uwarunkowania umacniajace potencjal konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw

Rozdzial 2.
Instrumenty konkurowania polskich przedsiebiorstw

2.1. Pojecie i istota instrumentów konkurowania
2.2. Przedsiebiorczosc kluczowym czynnikiem konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw

Rozdzial 3.
Analiza strategiczna firmy XYZ.

3.1. Analiza strategiczna czynnikiem warunkujacym podniesienie konkurencyjnosci na przykładzie firmy XYZ.
3.1.1. Prezentacja Firmy
3.1.2. Analiza branzy
3.1.3. Analiza Makrootoczenia
3.1.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego
3.1.4.1. Sila oddzialywania dostawców
3.1.4.2. Sila oddzialywania odbiorców
3.1.4.3. Natezenie walki konkurencyjnej
3.1.5. Kluczowe czynniki sukcesu (KCS)
3.1.6. Bariery wejscia i wyjscia
3.1.7. Metody portfelowe i inne metody oceniajace pozycje firmy na rynku
3.1.8. Analiza SWOT
3.1.9. Prognoza rozwojowa firmy

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>