Konstrukcja prawna stosunku ochrony gwarantowania depozytów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp……… 2

Rozdział I
Strony stosunku ochrony gwarantowania depozytów

1. Uwagi wstępne ……… 4
2. Status prawny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego……… 5
3. Podmioty objęte systemem gwarantowania depozytów……… 8
4. Podmioty objęte ochroną gwarancyjną……… 10
5. Podmioty wyłączone z ochrony gwarancyjnej ……… 11
6. Uwagi końcowe ……… 12

Rozdział II
Przedmiot stosunku ochrony gwarantowania depozytów

1. Uwagi wstępne ……… 13
2. Świadczenie pieniężne, jako przedmiot ochrony gwarancyjnej……… 14

3. Limit środków gwarantowanych ……… 16
4. Termin objęcia środków pieniężnych objętych ochroną gwarancyjną……… 17

5. Spełnienie warunku ochrony gwarancyjnej ……… 18
6. Uwagi końcowe……… 19

Rozdział III
Treść stosunku ochrony gwarantowania depozytów

1. Uwagi wstępne ……… 21
2. Obowiązki i uprawnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego……… 22
3. Obowiązki i uprawnienia podmiotów objętych ochroną gwarancyjną ……… 26
4. Uwagi końcowe ……… 27

Zakończenie ……… 28
Bibliografia ……… 30

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie