Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich sluzb specjalnych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej


Wstęp

Rozdzial I
Fundamentalne dokumenty dotyczace praw obywatela

1.1. Ewolucja i pojecie praw czlowieka
1.2. Konstytucja RP z 1997 roku
1.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
1.4. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka
1.5. Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (Europejska Konwencja Praw Czlowieka)


Rozdzial II
Polskie służby specjalne i policyjne w XXI wieku

2.1. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencja Wywiadu
2.2. Centralne Biuro Sledcze
2.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2.4. Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego
2.5. Policja i Zandarmeria Wojskowa


Rozdzial III
System prawny w Polsce a dzialanie cywilnych sluzb specjalnych

3.1. Polski system prawny a uprawnienia funkcjonariuszy sluzb specjalnych
3.2. Kontrola dzialan sluzb specjalnych
3.3. Bilingi a służby specjalne
3.4. Dzialanie Komisji do Spraw Sluzb Specjalnych (KSS)


Zakończenie
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>