Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich sluzb specjalnych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej

 


Wstęp

Rozdzial I
Fundamentalne dokumenty dotyczace praw obywatela

1.1. Ewolucja i pojecie praw czlowieka
1.2. Konstytucja RP z 1997 roku
1.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
1.4. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka
1.5. Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (Europejska Konwencja Praw Czlowieka)


Rozdzial II
Polskie służby specjalne i policyjne w XXI wieku

2.1. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencja Wywiadu
2.2. Centralne Biuro Sledcze
2.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2.4. Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego
2.5. Policja i Zandarmeria Wojskowa


Rozdzial III
System prawny w Polsce a dzialanie cywilnych sluzb specjalnych

3.1. Polski system prawny a uprawnienia funkcjonariuszy sluzb specjalnych
3.2. Kontrola dzialan sluzb specjalnych
3.3. Bilingi a służby specjalne
3.4. Dzialanie Komisji do Spraw Sluzb Specjalnych (KSS)


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>