Konsumpcja medialna sztuk walki studentów warszawskich uczelni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział 1
Charakterystyka problemu badawczego

1.1. Uzasadnienie wyboru problematyki ………..6
1.2. Przegląd literatury przedmiotu ………..7
1.2.1. Przegląd literatury przedmiotu poświęconej pojęciu kultury fizycznej………..7
1.2.2. Przegląd literatury poświęconej pojęciu konsumpcji, w tym konsumpcji medialnej……….. 9
1.3. Założenia teoretyczne i terminologiczne……….. 10
1.3.1. Charakterystyka pojęcia kultury fizycznej ………..10
1.3.1.2. Charakterystyka sztuk walki ………..16
1.3.2. Charakterystyka zagadnień związanych z konsumpcją medialną……….. 20
1.3.2.1 Rozumienie pojęcia konsumpcja medialna ………..20
1.3.2.2 Charakterystyka mediów sportowych……….. 24
1.3.2.3 Wzory konsumpcji medialnej ………..26


Rozdział 2
Założenia metodologiczne

2.1. Cel badań ………..31
2.2. Pytania badawcze ………..31
2.3. Hipotezy badawcze……….. 31
2.4. Osoby badane ………..32
2.5. Teren badań ………..33
2.6. Ogólne i szczegółowe założenia metodologiczne badań własnych ………..33


Rozdział 3
Konsumpcja medialna sztuk walki studentów warszawskich uczelni – wyniki badań własnych

3.1. Charakterystyka konsumpcji medialnej sztuk walk studentów warszawskich uczelni – wyniki badań własnych……….. 35
3.2. Zainteresowania konsumpcją medialną sztuk walki studentów warszawskich uczelni na tle konsumpcji medialnej innych dyscyplin sportowych- wyniki badań własnych……….. 39


Dyskusja, podsumowanie i wnioski……….. 44
Piśmiennictwo ………..47
Spis wykresów i tabel ………..50
Aneks – kwestionariusz ankiety……….. 52

Oceń