Kontrakt socjalny na przykładzie MOPS YXZ


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Kontrakt socjalny –zalozenia teoretyczne

1.1 Geneza kontraktu socjalnego……….5
1.2 Podstawowe pojecia zwiazane z procesem kontraktu socjalnego……….11
1.3 Kontrakt socjalny jako umowa – skutki prawne jej zawarcia……….15


Rozdzial II.
Procedura kontraktu socjalnego jako narzedzia pracy socjalnej

2.1 Wspólpraca osrodka pomocy społecznej i powiatowego urzedu pracy……….21
2.2 Budowa kontaktu socjalnego……….25
2.3 Procedura postępowania pracowników socjalnych przy realizacji kontraktów socjalnych ……….30
2.4 Rola wywiadu srodowiskowego w ocenie sytuacji zyciowej osoby lub rodziny i ustaleniu celu i planu pracy……….34


Rozdzial III.
Badania wlasne

3.1 Metodologia badan……….41
3.2 Charakterystyka dzialan MOPS w Bedzinie w zakresię stosowania kontraktu socjalnego……….44
3.3 Aktywizacja bezrobotnych w ramach projektu „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Bedzin” oraz prac spolecznie uzytecznych. ……….49
3.4 Analiza kontraktu socjalnego na przykładzie MOPS w Bedzinie – studium przypadku……….54


Zakończenie……….55
Bibliografia……….58
Spis tabel……….59
Spis rysunków……….60

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>