Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp…….7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne
1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9
1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań……. 17
2.1. Pytania badawcze……. 17
2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17
2.4. Materiał badań 1…….8

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21
3.2. Zmiany w stylu życia związane z treningiem siłowym …….22
3.3. Stosunek badanych do dopingu i suplementacji……. 23
3.4. Opinia respondentów na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń siłowych……. 26

Rozdział 4
Dyskusja……. 35

Podsumowanie i wnioski……. 38
Bibliografia……. 40
Spis rycin …….43
Aneks……. 45
Streszczenie……. 49Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.