Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących 4.36/5 (22)

24 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp…….7

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne
1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9
1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12

Rozdział 2
Metodologia badań
2.1. Cel badań……. 17
2.1. Pytania badawcze……. 17
2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17
2.4. Materiał badań 1…….8

Rozdział 3
Wyniki badań
 3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21
3.2. Zmiany w stylu życia związane z treningiem siłowym …….22
3.3. Stosunek badanych do dopingu i suplementacji……. 23
3.4. Opinia respondentów na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń siłowych……. 26

Rozdział 4
Dyskusja……. 35

Podsumowanie i wnioski……. 38
Bibliografia……. 40
Spis rycin …….43
Aneks……. 45
Streszczenie……. 49

Oceń