Kościół Mariacki w Katowicach na tle zabudowy kwartału ulicy Mariackiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Początki Katowic jako miasta przemysłowego

Rozdział II
Struktura parafialna Katowic przed powstaniem parafii Mariackiej

Rozdział III
Powstanie parafii i wzniesienie kościoła

Rozdział IV
Opis architektoniczno-sakralny

Zakończenie
Wykaz zdjęć
Bibliografia

Oceń