Koszty kredytu na podstawie kredytu hipotecznego


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Istota kredytu hipotecznego

1.1. Istota i specyfika kredytu hipotecznego ………….5
1.2. Etapy procedury uzyskania kredytu hipotecznego ………….13
1.3. Rodzaje zabezpieczen ………….20


Rozdzial II.
Koszty kredytu hipotecznego

2.1. Podstawowe koszty kredytu ………….26
2.1.1. Prowizja bankowa ………….26
2.1.2. Oprocentowanie ………….30
2.2. Dodatkowe koszty kredytu ………….32
2.2.1. Ubezpieczenie przejsciowe ………….32
2.2.2. Wycena nieruchomosci ………….33
2.2.3. Zalozenie ksiegi wieczystej ………….36
2.2.4. Ustanowienie hipoteki ………….38
2.3. Koszty wkladu wlasnego ………….40


Rozdzial III.
Porównanie kosztów kredytu w dwóch bankach

3.1. Oferta banku ING Bank Slaski ………….43
3.2. Oferta banku Alior Bank ………….51
3.3. Porównanie ofert kredytowych banków ………….56
3.4. Wnioski ………….59


Zakończenie ………….61
Bibliografia ………….63
Spis tabel ………….66
Spis rysunków ………….67
Zalaczniki ………….68


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII