Koszty związane z zatrudnieniem pracowników

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp………. 4

Rozdział I
Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym.

1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7
1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11
1.3. Problem motywowania do pracy………. 17
1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24

Rozdział II
Stosunek pracy i jego cechy.

2.1. Stosunek pracy w świetle przepisów prawa………. 29
2.2. Podmioty stosunku pracy………. 34
2.3. Prawa i obowiązki zatrudnionego oraz zatrudniającego………. 38
2.4. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę………. 43

Rozdział III
Obciążenia finansowe pracodawcy.

3.1. Koszty związane z wynagrodzeniem………. 51
3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne………. 57
3.3. Inne składki………. 61
3.4. Podatki obciążające przedsiębiorcę………. 63

Rozdział IV
Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w firmie Groszek (placówka franczyzowa w XYZ)

4.1. Charakterystyka firmy………. 70
4.2. Wynagrodzenia pracowników i inne obciążenia finansowe………. 72

Zakończenie………. 85
Bibliografia………. 87
Spis tabel i wykresów………. 90

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto