Kredyt konsumencki w polskim prawie bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep

Rozdzial I
Pojecie kredytu konsumenckiego

1.1 Definicja kredytu konsumenckiego
1.2 Strony kredytu konsumenckiego
1.2.1 Bank jako strona umowy kredytu konsumenckiego
1.2.2 Konsument jako podmiot uprawniony do zawarcia umowy
1.3 Procedura udzielania kredytu konsumenckiego
1.4 Ocena ryzyka i zdolnosci kredytowej

Rozdzial II
Zawarcie umowy kredytu konsumenckiego

2.1 Formularz informacyjny
2.2 Tresc i forma umowy kredytu konsumenckiego
2.3 Zabezpieczenie umowy
2.4 Sprzedaz wiazana

Rozdzial III
Koszty kredytu konsumenckiego

3.1 Oprocentowanie i prowizja
3.2 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania a calkowita kwota do zaplaty w kredycie konsumenckim
3.3 Wczesniejsza splata kredytu
3.4 Dodatkowe oplaty zwiazane z kredytem konsumenckim

Rozdzial IV
Prawa i obowiazki stron umowy kredytu konsumenckiego

4.1 Prawa konsumenta
4.2 Prawa kredytodawcy
4.3 Obowiazki kredytodawcy i konsumenta w kredycie konsumenckim
4.4 Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

Zakonczenie
Wykaz aktów prawnych
Literatura przedmiotu
Zródla internetowe

Oceń