Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Istota wizerunku i jego wartość dla firmy

1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
1.2. Adresaci wizerunku firmy
1.3. Wizerunek przedsiębiorstwa a tożsamość i marka
1.4. Proces kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa


Rozdział 2
Kreowanie wizerunku w firmie

2.1. Geneza oraz definicja public relations
2.2. Cele i zadania Public relations
2.3. Kształtowanie procesu i techniki public relations
2.4. Miejsce public relations w strukturze organizacji


Rozdział 3
Prezentacja firmy TM TECHNOLOGIE sp. z o.o.

3.1. Charakterystyka firmy
3.2. Struktura organizacyjna obszaru marketingu


Rozdział 4
Kreowanie pozytywnego wizerunku z wykorzystaniem elementów Public Relations na przykładzie firmy TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

4.1. Elementy kształtujące wizerunek firmy TM TECHNOLOGIE
4.2. Rola Public relations w strukturze marketingowej TM TECHNOLOGIE
4.3. Ocena wizerunku firm wśród klientów TM TECHNOLOGIE
4.4. Kierunki zmian w doskonaleniu wizerunku firmy


Zakończenie
Literatura
Wykaz źródeł internetowych
Wykaz rysunków

Oceń