Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej.


Wykaz skrótów
Wstęp……….6

Rozdzial I.
Europejska Jednostka Walutowa i EURO w procesię integracji walutowej

1.1. Integracja walutowa w ujęciu historycznym……….9
1.2. Etapy wprowadzania Europejskiej Jednostki Walutowej (ECU)……….15
1.3. Zastapienie ECU przez EURO……….20
1.4. Etapowy proces wprowadzania euro……….21
1.5. Euro jako waluta miedzynarodowa……….26


Rozdzial II.
Akty normatywne regulujace status prawny EURO

2.1. Akty normatywne regulujace status prawny EURO……….30
2.1.1. Rozporzadzenie Rady nr 1103/97EC z 17 czerwca 1997 roku………. 32
2.1.2. Rozporzadzenie Rady nr 974/98/EC z 3 maja 1998 ………. 35
2.1.3. Rozporzadzenie Rady 2866/98 z 31 grudnia 1998 roku………. 37
2.1.4. Zalecenia Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC………. 38
2.2. Inne akty wykonawcze majace wpływ na pozycje EURO ……….41
2.2.1. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 975/9815 z dnia 3 maja 1998………. 42
2.2.2. Decyzja EBC nr 2001/15/EBC16 z 6 grudnia 2001 roku ……….42
2.2.3. Wytyczne EBC nr EBC/2006/1018 z 24 lipca 2006 roku………. 42
2.2.4. Wytyczne EBC nr EBC/2006/919 z dnia 14 lipca 2006 roku ………. 42
2.2.5. Decyzja EBC nr EBC/2008/320z 15 maja 2008 roku ……….42


Rozdzial III.
Cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych

3.1. Zasady funkcjonowania i struktura bankowosci centralnej w Unii Europejskiej………. 46
3.2. Niezaleznosc Europejskiego Banku Centralnego ……….50
3.3. Kapital zalozycielski Europejskiego Banku Centralnego ………. 54
3.4. Instrumenty i procedury realizacji polityki pienieznej Europejskiego Banku Centralnego………. 59
3.5. Polityka fiskalna w strefie EURO ……….68


Rozdzial IV.
Przyczyny i skutki wprowadzenia EURO w krajach Unii Europejskiej i Walutowej

4.1. Konsekwencje wprowadzenia euro dla gospodarki Unii Europejskiej………. 72
4.2. Korzysci wynikajace z przyjecia wspólnej waluty ……….76
4.3. Koszty wynikajace z przyjecia wspólnej waluty ……….83


Rozdzial V.
Sposoby zapobiegania kryzysowi walutowemu w strefie Euro

5.1. Wpływ kryzysu na gospodarke europejska i sektor bankowy ……….91
5.2. Programy naprawcze dostepne dla zapobiegania kryzysowi walutowemu ……….96

5.2.1. Reformy strukturalne………. 98
5.2.2. Europejski Fundusz Walutowy ……….99
5.2.3. Pakt Euro Plus ……….103


Zakończenie ……….105
Bibliografia ……….108

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony