Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie


Wstęp

Rozdzial I
Koszty pracy
1.1. Definicja kosztów pracy, podzial wg kryteriów

1.2. Placa zasadnicza i jej ksztaltowanie
1.3. System premiowania i ich charakter
1.4. Pozaplacowe instrumenty wynagrodzen
1.5. Wynagrodzenia o charakterze materialnym
1.6. Pozamaterialne czynniki wynagrodzen


Rozdzial II
Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania

2.1. Pojecie , istota i rodzaje motywacji
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3. Instrumenty motywacji pracowników
2.4. Wynagrodzenie jako glówny czynnik motywujacy
2.5. Działalność socjalna


Rozdzial III
Kształtowanie kosztów pracy jako wynik dzialan systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

3.1 Ogólna charakterystyka spólki
3.2. Analiza istniejacego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
3.3. Struktura kosztów zwiazanych z zatrudnieniem
3.4. Wpływ systemu motywacyjnego na poziom kosztów pracy
3.5. Wnioski z badan

Zakończenie
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>