Kształtowanie pojecia odejmowania na przykładzie podreczników do edukacji wczesnoszkolnej

Wstęp………..3

Rozdzial I
Edukacja matematyczna w klasię pierwszej szkoly podstawowej

1.1. Edukacja matematyczna w nauczaniu zintegrowanym……….. 5
1.2. Kształtowanie pojecia liczby naturalnej ………..10
1.3. Działania na liczbach naturalnych……….. 16


Rozdzial II
Odejmowanie w klasię pierwszej szkoly podstawowej

2.1. Teoria odejmowania ………..22
2.2. Wprowadzenie odejmowania w klasię pierwszej……….. 23
2.3. Koncepcje czynnosciowego nauczania matematyki……….. 28


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………..36
3.2. Problemy badawcze i hipotezy……….. 37
3.3. Metody i techniki prowadzonych badan……….. 40


Rozdzial IV
Analiza podrecznika

4.1. Weryfikacja hipotez ………..53


Zakończenie ………..56
Bibliografia……….. 57
Spis tabel i wykresów ………..59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>