Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004

 

Wstęp

Rozdzial I

1.1. Pojecie administracji……….4
1.2. Funkcje i formy działania ……….8
1.3. Budowa podstaw prawnych administracji publicznej w III Rzeczypospolitej……….11
1.4. Struktura polskiej administracji publicznej……….14


Rozdzial II
Administracja Rzadowa w Polsce.

2.1. Organy administracji naczelnej……….21
2.1.1. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów……….21
2.1.2. Administracja ministerialna……….30
2.2. Administracja rzadowa w terenie……….36
2.2.1. Wojewoda……….36
2.2.2. Wojewódzka administracja zespolona……….39


Rozdzial III
Instytucje centralne w strukturze administracji publicznej.

3.1. Rola i rodzaje urzedów centralnych……….42
3.2. Funkcje pelnione przez urzedy centralne i ich organizacja……….44
3.3. Organy administracji niezespolonej……….50
3.4. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jako urzad centralny administracji publicznej realizujacy zadania z zakresu ubezpieczen spolecznych……….54


Zakończenie

Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>