Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007. 4.2/5 (49)


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5
1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13
1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21

Rozdzial II.
Budżet gminy

2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29
2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35
2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39

Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy

3.1. Źródła zasilania budżetu gminy……….. 42
3.2. Dochody wlasne gminy……….. 46
3.3. Dochody obce gminy……….. 54
3.4. Charakterystyka wydatków gminy……….. 60

Rozdzial IV.
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach 2005-2007

4.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ ………..63
4.1.1. Polozenie i powierzchnia ………..63
4.1.2. Demografia……….. 66
4.1.3. Rolnictwo i gospodarka ………..66
4.1.4. Mocne strony gminy ………..68
4.2. Struktura i ksztaltowanie się dochodów gminy XYZ……….. 71
4.3. Struktura i ksztaltowanie się wydatków gminy XYZ……….. 76

Zakończenie……….. 82
Bibliografia ………..84
Wykaz tabel, rysunków, wykresów, map ………..87
Zalaczniki ………..88

Oceń