Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008.


Wstęp………. 3
Rozdzial 1
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5
1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10
1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12

Rozdzial 2
Budżet gminy

2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15
2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17
2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19
2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22
2.4 Charakterystyka wydatków gmin……….28

Rozdzial 3
Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach 2006-2008

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….32
3.2 Struktura i ksztaltowanie się dochodów gminy XYZ……….45
3.3 Struktura i ksztaltowanie się wydatków gminy XYZ……….53

Podsumowanie………59

Bibliografia……….60
Spis tabel……….62
Spis wykresów……….63
Spis rysunków……….64
Zalaczniki……….65
Oswiadczenie……….72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>